Algemene verkoopsvoorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN

• De reservering wordt slechts effectief na akkoord van het dorp, na
ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren
ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding
van de algemene verkoop-voorwaarden bij de online reservering.
• De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village indien
Yelloh! Village ze heeft aanvaard en Yelloh! Village is vrij om dit wel of
niet to doen in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in
alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering
kunnen verhinderen. Yelloh! Village biedt gezinsverblijven aan, in de
traditionele betekenis, en de
accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Yelloh! Village
behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in
strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
• De reservering van een kampeer of een huuraccommodatie
is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden
onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaand akkoord van
het dorp.
• Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke
voogden.
Kampeerplaats
• De basisprijs omvat de Kampeerplaats voor de tent, caravan of
kampeer voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de
overige voorzieningen.
Huuraccommodatie
• De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs
geldt voor 2 tot meer dan 8 personen afhankelijk van het
accommodatietype en het dorp.
• De campings Yelloh! Village behouden zich het recht voor de
toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan
het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie
overschrijdt.
Reservatiekosten
• Yelloh! Village rekent geen reservatiekosten aan op de
huuraccommodaties en de staanplaatsen.
Groepsboeking
• Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde
fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar
kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op
dezelfde verblijfsdata en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd
als een groepsboeking.
• De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van
Yelloh! Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
• Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op
te nemen met het Yelloh! Village van uw keuze via telefoon, e-mail of
via onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village
camping behoudt zich het recht voor uw
boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de
weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Ze stemmen
overéén met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.
• Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de
gemeente.

BETALINGSVOORWAARDEN

• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van
het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 15 % van
het totaalbedrag op het moment van de reservering aan het dorp
worden voldaan. Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor de
aanvangsdatum van het verblijf aan het dorp te worden voldaan.
Indien de klant het saldo niet uiterlijk 30 dagen voor de aanvang
van het verblijf voldoet, behoudt het dorp zich het recht voor om de
reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw voor verhuur
aan te bieden.
• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het
verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment
van de reservering aan het dorp te worden voldaan (aanbetaling van
15 % + saldo van het verblijf).

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Conform artikel L.221-28 van het Franse consumentenrecht, stelt
Yelloh! Village zijn klanten ervan in kennis dat de verkoop van
accommodatiediensten, die op een vastgestelde datum of volgens
een bepaalde periodiciteit worden geleverd, niet onderhevig zijn aan
de bepalingen inzake de herroepingstermijn van 14 dagen.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van uw reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping
om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf
(data,type accommodatie) vragen, op basis van beschikbaarheid
en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet
geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich
te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of
kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de
annuleringsverzekering.
• Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis
van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden
gehonoreerd.
• Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als
een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden
inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.
2. Ongebruikte nachten
Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig
vertrek) door toedoen van de klant kan geen aanleiding geven tot
een terugbetaling of een niet-terugbetaalbare tegoedbon.
3. Annulering door toedoen van camping Yelloh! Village
In geval van annulering door toedoen van camping Yelloh! Village,
behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen
voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter
geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en
interesten.
4. Annulering uit hoofde van de kampeerder
a. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder
annuleringsverzekering
Voor al onze campings met uitzondering van de campings Les
Baléares Son Bou en Le Campoloro*:
• Geval 1- Annulering tot 15 (vijftien) dagen voor de aanvang van
het verblijf: De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf
wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De
overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de
aanbetaling, worden terugbetaald.
• Geval 2: Annulering minder dan 15 en tot 6 dagen voor de aanvang van het verblijf. Een bedrag van 30% van het totale verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden als annuleringskosten. Een tegoedbon zal worden uitgegeven ter hoogte van het gestorte bedrag, onder aftrek van de annuleringskosten ter hoogte van 30% van het totale verblijfsbedrag. Deze tegoedbon kan niet worden terugbetaald of overgedragen, kan uitsluitend gebruikt worden op de camping waar het verblijf geannuleerd is en heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
• Geval 3: Annulering minder dan 5 dagen voor de aanvang van het verblijf. Het totale gestorte bedrag, dat wil zeggen het totale verblijfsbedrag, wordt door de camping gehouden. Er wordt geen terugbetaling uitgevoerd. Indien de klant zich niet binnen twee dagen na de aanvangsdatum van zijn verblijf op de camping presenteert zonder hier de camping vooraf schriftelijk of per e-mail over te hebben geïnformeerd, wordt de reservering als door de klant geannuleerd beschouwd. De camping behoudt zich dan het recht voor om de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.
*voor de campings Son Bou en Campoloro
• Annulering tot 30 (dertig) dagen voor de aanvang van het verblijf:
De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door
de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte
bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden
terugbetaald.
•Annulering minder dan 30 (dertig) dagen voor uw aankomst:
Geen van de overgemaakte bedragen worden door de camping
terugbetaald.
b. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met
annuleringsverzekering. De overgemaakte bedragen zijn gedekt
door de waarborg in overeenstemming met de algemene
annuleringsvoorwaarden.

JE VERBLIJF

1. Aankomst
• De aankomstdagen kunnen variëren naargelang het dorp en de
periode (raadpleeg de bijzondere reserveringsvoorwaarden van
ieder dorp).
• Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 17u00
welkom in het Yelloh! Village. Bij de overhandiging van de sleutels van
je accommodatie wordt je een waarborg gevraagd naargelang van
de camping.
2. Tijdens uw verblijf
Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de
kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke
voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke
verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke
aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich
schikken naar de bepalingen van het
huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de
problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met
hem verblijven of hem bezoeken.
3. Vertrek
• Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in
het contract dient u de huuraccommodatie voor 10u s’ochtends
te verlaten. De accommodatie dient in perfecte staat te worden
achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of
beschadigd voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele
reparaties indien deze nodig blijken. De waarborg zal je worden
teruggegeven op het einde van het
verblijf met vermindering van de weerhouden schadevergoedingen,
op basis van facturen, voor de eventuele schade die werd vastgesteld
bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding van de waarborg
sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten
hoger zouden liggen
dan het bedrag van de waarborg.
• Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd
schoongemaakt vóór uw vertrek, wordt u een basistarief voor
schoonmaak aangerekend van minstens 80€ incl. belasting.
• Voor ieder laattijdig vertrek kan uw een extra dag worden
aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in sommige Yelloh! Village campingdorpen
(behalve honden van de 1e en 2e categorie). Als ze zijn toegelaten,
moeten ze permanent worden aangelijnd. Ze zijn verboden rond het
zwembad, in de winkels met voedingsmiddelen en in de gebouwen.
Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan Yelloh! Village, evenals aan elke
door Yelloh! Village aangestelde persoon, om u te fotograferen,
opnemen of filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en om
genoemde beelden, geluidsopnamen, video’s en opnames naar
eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook te gebruiken
(in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van Yelloh!
Village – waaronder Facebook en Instagram-, in presentatie- en
promotiematerialen van Yelloh! Village en in reisgidsen of toeristische
gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige
andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming
heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de
Yelloh! Village-vestigingen en de Yelloh! Village-keten mogelijk te
maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede
naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het
even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Klachten betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening
ten opzichte van de contractuele verplichtingen dienen per post
of e-mail te worden ingediend bij de beheerder van het betrokken
campingdorp of bij Yelloh! Village.

BEMIDDELING

In geval van een geschil met één van de vestigingen van onze groep,
kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:
– verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de
beheerder van het betreffende vakantiedorp
– verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via
customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH!
VILLAGE – BP 68 – 7 chemin du môle – 30220 AIGUES MORTES –
FRANCE
Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt
u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil
voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation
Medicys. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende
website: www.medicys.fr of per post naar: Medicys – 73 Boulevard de
Clichy – F-75009 PARIS.

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor de communicatie door zijn partners of door
derden van foutieve informatie vermeld in de brochure of op de
website van Yelloh! Village betreffende de sites, en in het bijzonder de
foto’s, de kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de
openingsdata. Alle foto’s en teksten in de website van Yelloh! Village
zijn niet contractueel. Ze hebben enkel een indicatief karakter.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons verstrekt bij uw reservering wordt niet
doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Yelloh! Village
als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne
diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van uw reservering
en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden
voor de klanten van Yelloh! Village te personaliseren in functie van uw
belangstelling. Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari
1978 beschikt u over het recht tot toegang, correctie en aanvechting
van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een
aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van uw
naam, voornaam en adres :

Yelloh! Village
BP 68
F – 30220 Aigues-Mortes
SIRET-NR.: 432 366 839 00038
Ingeschreven in het register van touroperators onder het nummer :
IM030110015